top of page

Acerca de

_edited.jpg

Om mine speciallæge-erklæringer

Hvis du er kommet til skade

Hvis du har anmeldt en skade til dit forsikringsselskab eller en offentlig myndighed, kan det være nødvendigt at få lavet en speciallægeerklæring, fx som led i vurdering af din méngrad eller erhvervsevne. Du kan læse mere om speciallægeerklæringer her.

 

Hurtig speciallægeundersøgelse sikrer kortere sagsforløb

En forsikringssag kan være en langvarig og trættende proces. Derfor tilbyder jeg altid en hurtig speciallægeundersøgelse med kort ventetid, så din sag kan behandles og afsluttet hurtigst muligt. Jeg kan som regel tilbyde en undersøgelse inden for en uge og afleverer som regel den færdige erklæring samme dag eller inden for 1-2 dage.   

Grundighed er afgørende

I forsikringssager er det afgørende, at dine symptomer og funktionstab beskrives indgående, grundigt og fyldestgørende. Det er nødvendigt, fx for at vurdere din méngrad, erhvervsevne eller behov for støtte. Derfor forbereder jeg mig altid grundigt inden vores møde, så jeg kender dit sagsforløb og dine gener. I mine speciallægeerklæringer lægger jeg stor vægt på, at både de fysiske, psykiske, arbejdsmæssige og sociale begrænsninger, som du oplever efter din ulykke, udtrykkes klart og tydeligt, ligesom jeg også kan rådgive om evt. behandlingsmuligheder.

Du kan selv foreslå en speciallæge

Som skadelidt har du krav på at være involveret i valget af speciallæge til din undersøgelse. Det er som regel dit forsikringsselskab eller den relevante myndighed, som beder om erklæringen til deres vurdering. Du kan enten vælge blandt de mulige speciallæger, som selvskabet foreslår, men du eller din advokat kan også selv foreslå en speciallæge.

 

Sådan foregår undersøgelsen

Jeg sætter 90 minutter af til undersøgelsen. Som regel tager undersøgelsen omkring 60 minutter. Du er velkommen til at medbringe en bisidder. Når du kommer vil jeg bede dig fremvise ID-kort med CPR-nummer som legitimation. Bagefter taler vi om ulykkeshændelsen, dit sagsforløb, evt. tidligere sygdomme, skader og gener, dine symptomer og funktionsbegrænsninger og andet af relevans for din sag. Afslutningsvis skal du have foretaget en lægelig undersøgelse, herunder også en neurologisk undersøgelse af nervesystemets funktion. 

Links - hvis du vil vide mere om ulykker og skader

www.ulykkespatient.dk

bottom of page